Skottorps Säteri

B_6541555_2013-05-21

Skottorps Säteri är en av åtta gårdar som Lars Inge Gunnarsson äger och har verksamhet på. Ca 15 medarbetare är anställda i företaget.
Så här började det hela:
Lars-Inge övertog en gård i Ränneslöv efter sin far i mitten av 1980-talet. Vid den tiden bestod besättningen av ca 90 kor. Idag finns 180 kor på denna gården.
Verksamheten har utvecklats med åren och fler gårdar har köpts in i företaget. 2002 förvärvdes gården Skottorps säteri. Efter ombyggnad och renovering 2003, startades mjölkproduktion också här. Idag finns det cirka 560 mjölkkor på Skottorp.
        kor
Årets mest välbesökta arrangemang är Kosläppet den 1 maj! Då får både kor och människor vårkänslor. Café, marknad, tipsrunda och hoppborg kan man förlusta sig med förutom att se korna skutta.
För att tillverka goda ostar krävs bra utrustning och högklassig råvara. Mjölken till Skottorps slottsostar kommer från Skottorps Säteri 100 meter från mejeriet. Korna går och betar på de bördiga vallarna vid foten av Hallandsåsen, och mjölken hinner knappt lämna kon förrän vi ystar på den!

skottorpssateri.se