Kretsloppsmejeriet

kretsloppVårt kretsloppsmejeri är byggt för att kunna producera ost utan att öka koldioxid mängden i luften. Detta når vi genom att använda förnyelsebara energikällor för vårt energibehov. De energikällor vi använder är halm (eldas i halmpanna) och biogas för produktion av värme.
El produceras genom vindkraft och biogas.
Vårt eget avlopp och vasslen används tillsammans med gödseln som kommer från jordbruket till produktion av biogas. Gödsel som rötats i en biogasanläggning tas bättre upp av växterna på fälten.

bild

namnlöst-21-9